Begeleiding vanuit de WMO

Transfer Zorg & Begeleiding biedt (jong)volwassenen praktische en psychologische ondersteuning bij beperkingen. Zo helpen wij mensen om hun kwaliteit van leven te verbeteren, en de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te vergroten. 

 

Samen brengen we uw persoonlijke doelen in kaart

Bij de start van een traject bij Transfer Zorg & Begeleiding brengen wij eerst in kaart welke (psychologische) factoren belemmerend zijn en een rol spelen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.                                                                                                                                        Dit resulteert in persoonlijke doelstellingen op de volgende terreinen: Relaties, Financiën, Gezondheid, Stresshantering, Tijdsplanning, Dagelijkse activiteiten, Huishouden en Werk.

Transfer Zorg & Begeleiding streeft naar het bevorderen van persoonlijke groei, het versterken van sociale vaardigheden en het vergroten van het sociale netwerk.

 

Begeleidingsmogelijkheden - een plan op maat

Samen met de cliënt maken we een persoonlijk plan op maat. Met de visie dat we doen wat nodig is, helpen we snelle verbeteringen te realiseren in het functioneren en de leefomstandigheden. We helpen bijvoorbeeld met het betrekken en versterken van het sociale netwerk, het plannen en structureren van activiteiten, begeleiding naar werk, regie en structuur in het huishouden, het corrigeren van besluiten en gedrag, helpen bij het aan regels en afspraken houden concrete handvatten voor stressreductie en ontspanning.

 

 

Aanmelden

Transfer Zorg & Begeleiding heeft geen wachtlijsten waardoor een afspraak altijd op korte termijn gemaakt kan worden. Aanmelden kan telefonisch of per e-mail. Klik hiervoor onder aan de pagina voor contactgegevens.                                                                                                                                Voor de praktische WMO-begeleiding van Transfer Zorg & Begeleiding is een indicatie nodig welke verkregen kan worden bij het WMO-loket van uw gemeente. Als hier vragen over zijn, kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.

 

Kosten

 

Transfer Zorg & Begeleiding heeft contracten afgesloten met gemeenten en met de Cooperatie Dichtbij, waardoor onze begeleiding binnen deze gemeenten volledig wordt vergoed.   

 

Let op: De overheid rekent wel altijd een eigen bijdrage voor de ondersteuning die cliënten thuis krijgen vanuit de WMO. De hoogt van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.                                                                                                                   

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de ondersteuning die u thuis krijgt vanuit de Wmo. Deze berekening geeft alleen een globale indicatie. Het berekende bedrag kan dus iets afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen.