Begeleiding voor volwassenen.

Het gespecialiseerde zorgaanbod van Transfer is afgestemd op de cliënt en zijn omgeving. Medewerkers bieden ondersteuning bij het herinrichten van het zelfstandig leven. De hulpverlening is gericht op het aanleren van vaardigheden, het verbeteren van de zelfredzaamheid en het zoeken naar mogelijkheden om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Psychiatrische beperkingen maken het zelfstandig wonen soms moeilijk. Het is dan bijvoorbeeld lastig om een goede dagstructuur aan te houden of om sociale contacten te onderhouden. Begeleiding van Transfer heeft als doel de zelfstandigheid in stand te houden of te vergroten. Transfer biedt individuele begeleiding bij het zelfstandig wonen. De begeleiding is zoveel mogelijk op maat omdat u natuurlijk zelf het beste weet wat u nodig heeft.

 

U kunt denken aan begeleiding op de volgende vlakken:

organiseren van het huishouden

  • sociale contacten
  • wonen
  • dagbesteding
  • financiën en administratie
  • trainingen in omgaan met psychiatrische beperkingen