Begeleiding voor volwassenen.

Begeleiding volwassenen 18+

Tot 18 jaar wordt de psychologische begeleiding van jongeren gefinancierd door de gemeenten vanuit de jeugdwet. Wanneer jongeren 18 worden, vallen zij niet meer onder de jeugdwet en stopt de begeleiding vaak noodgedwongen. Transfer Zorg & Begeleiding vindt het belangrijk dat deze doelgroep niet tussen wal en schip valt, en biedt speciaal voor deze 18+ doelgroep passende begeleiding vanuit de WMO. Zodat zij, ook na een behandel- of begeleidingstraject, de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Transfer Zorg & Begeleiding heeft veel ervaring met de doelgroep volwassenen.  Belangrijk is aansluiting te zoeken bij de persoonlijke belevingswereld van onze cliënten en dan samen met de cliënt een plan te maken om te doen wat nodig is voor de juiste begeleiding.

Begeleidingsmogelijkheden zijn onder andere:

 • Praktische ondersteuning op gebied van gezondheid, tijd, opleiding, werk en wonen
 • Schoolvaardigheden versterken
 • Begeleiding naar werk
 • Structuur aanbrengen in activiteiten en dagbesteding
 • Hulp bij aan regels en afspraken houden
 • Het helpen stellen van doelen
 • Het aanleren en behouden van vaardigheden
 • Praktische vaardigheden aanleren ten behoeve van de zelfregie
 • Psycho-sociale vaardigheden versterken
 • Concrete handvatten meegeven en praktische activiteiten inzetten om bevorderende stemmingen te creëren
 • Het aanleren van praktische en effectieve coping-vaardigheden, onder andere op gebied van stressreductie en ontspanning
 • Leren omgaan met een psychische problematiek

 

 • Communicatieve vaardigheden versterken
 • Helpen om het sociale netwerk te vergroten en te versterken
 • Het inzetten en ondersteunen van het systeem van de cliënt
 • Systeembegeleiding binnen het gezin
 • Systeembegeleiding bij multi problem casus gezinnen
 • Leren omgaan met een psychische problematiek